Publicatie Stare Civila Nr.5275 din 23.07.2020 a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-lui Boagiu Costine-Cosmin si a d-nei Coman Cosmina-Iuliana