Ordin privind constatarea indeplirii conditiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei IZVOARE, judetul Dolj