Hotararea nr 57 privind retificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul IV aferent anului bugetar 2018