Hotararea Nr.5 din data de 04.02.2020 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor cadru pentru achizitia produselor de panificatie, laptelui produselor lactate , fructelor si legumelor program scoli