Hotarare nr.52 din 05.11.2020 privind stabilirea unor masuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19