Dispozitia Nr.129 din data 09.09.2019 Privind numirea d-nei Baluta Janina in functia publica de conduce secretar general al UAT Izvoare