Comunicare nr.99 din 13-01-2020 catre Institutia Prefectului Judetului Dolj