Anexa nr.18/2020 Formular F3 nr.1995 din 10.06.2020 – Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari