Anexa nr.1 la HCL16/2020 nr.1396 din 10-06-2020 Formular F3 – Lista cu cantitati de lucrari pe categorii lucrari