Anexa nr 1 la HCL 17/2020 nr 1994 din 10.06.2020 Formularul F3 – Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de cereale